Huisreglement Winterfair Zwijndrecht


• Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te
hebben genomen en akkoord te zijn met de voorwaarden en
huisreglement zoals deze gelden tijdens het evenement.
• Het betreden van het evenemententerrein is geheel voor eigen risico van
de bezoeker. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
letsel en/ of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van het
terrein mochten ondervinden.
• Geluidsapparatuur kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
• Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. De
organisatie en haar medewerkers mogen altijd vragen naar een geldig
identiteitsbewijs.
• (Brom) fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen
geparkeerd te worden. Als hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig
of de (brom) fiets worden verwijderd. Ook zijn ze niet toegestaan op het
evenemententerrein.
• Eenieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het
maken van video-, foto- en geluidsopnames waar de bezoeker mogelijk in
of op voor zal komen.
• Roken in tenten en andere overdekte objecten is niet toegestaan.
• Bij agressief gedrag, dronkenschap, grof taalgebruik op ons terrein, kan de
organisatie u de toegang tot het evenemententerrein ontzeggen of
weigeren.
• Het is verboden om het evenemententerrein met het volgende te betreden:
drugs, lachgas, vuurwerk, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke
voorwerpen.
• Er geldt een Zero Tolerance beleid. Dit betekent dat er gefouilleerd wordt
door de beveiliging.
• De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen
in het programma te doen of deze te beëindigen.
• Het is niet toegestaan commerciële activiteiten uit te oefenen op het
evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.
• Gevonden voorwerpen kunnen bij de bar in de tent gebracht/ afgehaald
worden.
• Geniet met elkaar en blijf vrolijk, neem af en toe een frisje tussendoor..